رابطه تاویل ، تفسیر و بطن از دیدگاه آیت الله معرفت
33 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره26،زمستان 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی