نقد گونه ای بر دیدگاه مکتب تفکیک در تفسیر قرآن
27 بازدید
محل نشر: مجله علمی- ترویجی مشکوة شماره 98
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی