مشکل الحدیث و سهم آن در مجموعه دانشهای حدیثی
30 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی ترویجی مشکوة، شماره107، تابستان1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سنت به عنوان گسترده ترین منبع دریافت قوانین و احکام شرع مقدس اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است. علومی که به این منبع پرفیض می پردازند؛ علوم حدیثی نامیده می شوند که سه بخش "مصطلح الحدیث"، "رجال الحدیث" و "فقه الحدیث" را در بر می گیرد. مختلف الحدیث و مشکل الحدیث نیز به عنوان شاخه های فقه الحدیث از طلایه داران این رسالت عظیمند؛ اما سهم مشکل الحدیث در این مجموعه موضوعی است که در مقاله حاضر بررسی خواهد شد. کلید واژه ها: دانشهای حدیثی، مشکل الحدیث، فقه الحدیث، اختلاف الحدیث